s

فیلم اموزشی مدلسازی سر سیلندر موتور خودرو در ضمن ما هر مثالی که در این

مجموعه گذاشته ایم یه ترفند و نکته حرفه ای را به شما میاموزد هیچ مثالی ساده

نیست

solidworks advanced education 2013 2014

قسمتی از تصاویر فیلم اموزشی در زیر اورده شده است

 

فیلم اموزش مدلسازی پیشرفته سرسیلندر خوردو بدنه موتور ماشین با solidworks -سالیدورک-2013
اموزش پیشرفته طراحی مدلسازی موتور خودرو
اموزش پیشرفته کاربردی حرفه ای مدلسازی با سالیدورک 2013
اموزش پیشرفته کاربردی نرم افزار سالیدورک 2013

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
فیلم های اموزش پیشرفته نرم افزار سالیدورک-solidworks-education