این در سنبلاد نیز ترفندهای مدلسازی حرفه ای خاص خود را دارد که بصورت کامل

مدلسازی ان اموزش داده میشود سپس در محیط نرم افزار solidworks کار مدلسازی

ان انجام میشود

این مجموعه اموزشی شما را از هر کلاس تدریس و منبع دانلود و کتاب اموزشی نرم افزار سالیدورک بی نیاز میکند تمرینات فوق العاده پیشرفت حرفه ای کاربردی میباشند

solidworks 2013 2014

 

 

 

solidworks education modeling-اموزش پیشرفته و حرفه ای سالیدورک-2013-2014
solidworks education modeling-اموزش پیشرفته و حرفه ای سالیدورک-2013-2014
solidworks education modeling-اموزش پیشرفته و حرفه ای سالیدورک-2013-2014
solidworks education modeling-اموزش پیشرفته و حرفه ای سالیدورک-2013-2014

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار solidworks