اموزش رندر گرفتن و تبدیل مدل به یک تصویر واقعی در نرم افزار solidworks

با محیط photo 360

در این مثال ابتدا مدلسازی طرح انجام شده سپس ان بصورت شیشه با یک مایع رنگی داخل ان شبیه نوشابه در می اید

برای دیدن سایت تخصصی آموزش رندرگیری روی تصاویر زیر کلیک کنید

software solidworks 2018 advaned modelling professiona

 

 

 2018نرم  solidworks افزار photo 360
 2013 نرم  solidworks افزار photo 360
 2018 نرم  solidworks افزار photo 360
 2013 نرم  solidworks افزار photo 360

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار solidworks