solidworks 2014 2013

در این قسمت فیلم اموزش طراحی مدلسازی یک پله مارپیچ را خواهید اموخت که یکی از پیچیده ترین مدل

هاست که برای طراحی مدلسازی حرفه ای پیشرفته یک سری نکات ارزنده ای دارد

به تصاویر زیر دقت کنیدکه چطور این مدل پیچیده طراحی میشود

solidworks 2014

در ضمن فایل تمامی مدل های طراحی شده وجود دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدلسازی مدل های حرفه ای پیشرفته
حرفه ای پیشرفته نرم افزار solidworks
اموزش نرم افزار solidworks 2013
اموزش پیشرفته نرم افزار solidworks

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار solidworks