s

این فیلم نحوه طراحی شیرآلات بهداشتی با نرم افزار سالیدورک آموزش می دهد که تمرین را در تصاویر زیر مشاهده می کنید

software solidworks 2018 2019 advaned modelling professional

 

آموزش پیشرفته سالیدورک طراحی شیرآلات بهداشتی 1
آموزش پیشرفته سالیدورک طراحی شیرآلات بهداشتی 2
آموزش پیشرفته سالیدورک طراحی شیرآلات بهداشتی 3
آموزش پیشرفته سالیدورک طراحی شیرآلات بهداشتی 4
آموزش پیشرفته سالیدورک طراحی شیرآلات بهداشتی 5
آموزش پیشرفته سالیدورک طراحی شیرآلات بهداشتی 6
آموزش پیشرفته سالیدورک طراحی شیرآلات بهداشتی 7
آموزش پیشرفته سالیدورک طراحی شیرآلات بهداشتی 8
آموزش پیشرفته سالیدورک طراحی شیرآلات بهداشتی 9
آموزش پیشرفته سالیدورک طراحی شیرآلات بهداشتی 10

 

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
منبع دانلود تمرین های اموزشی نرم افزار solidworks